Kazetové stropy

Kazetové stropy

sú rozoberateľné závesné konštrukcie umožňujúce ukončiť stropné konštrukcie tak aby zodpovedali architektonickým, estetickým, hygienickým, požiarnym a akustickým požiadavkám. K dispozíci je široká škála vzorov, použitých materiálov ale aj farieb.

Kazetové stropy plnia niekoľko funkcií:

 • opticky dotvárajú priestor
 • upravujú svetlú výšku miestnosti a tým napr. zmenšujú objemu vykurovaného priestoru
 • zakrývajú technické vedenia, ktoré sa nachádzajú v medzistropnom priestore pri zachovaní ich dostupnosti
 • zabudovaním svetelných zdrojov úpravujú svetelné podmienky v miestnosti
 • pri použití špeciálnych zvukovopohltivých a nepriezvučných kaziet úpravujú akustické podmienky
 • umývateľné kazety úpravujú hygienické podmienky
 • sadrové kazety úpravujú mikroklímu v miestnosti
 • zlepšujú požiarnu ochranu a majú ďalšie často veľmi špecifické funkcie
 • Kazetové stropy
 • Kazetové stropy
 • Kazetové stropy

Copyright © 2019 GOLIAN TEAM, stavebné a zatepľovacie práce